TuneUp Utilities

TuneUp Utilities 14.0

Performs a wide variety of tweaks to optimize the PC's performance
Người dùng đánh giá
4.1  (2,385 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
14.0.1000 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Decrease the time it takes for the PC to start up, reduce the application loading times, increase the command execution speed and boost the overall performance of your system. The tool disables unneeded services and processes, manages the startup list, deletes junk and unused files, cleans residual registry entries, etc.
Với TuneUp Utilities, anh có thể phục hồi toàn bộ buổi diễn khả năng của anh hoạt động, trò chơi và chương trình. TuneUp Utilities cũng có thể tự động, chạy quan trọng bảo hành nhiệm vụ, như dọn lên đĩa cứng và đăng ký cho em, hoặc anh có thể đưa nó đi bằng tay.
Thông tin được cập nhật vào: